آدرس دفتر مرکزی:کرمان،بلوار جمهوری، برج اول، طبقه ۷ واحد ۲۴

آدرس شعبه شماره ۱:کرمان، شهرک صنعتی شماره ۲، مرکز خدمات کسب و کار کرمان، واحد ۲۱۳

همراه : ۰۹۹۱۶۰۹۵۶۶۹

ایمیل:

rahpooyanpk@gmail.com

rahpooyaanco@gmail.com