ISO45001 ( ایزو ۴۵۰۰۱ ) باویرایش سال ۲۰۱۷ درواقع همان استاندارد OHSAS18001:2007 میباشد. سازمان استاندارد جهانی ISO درسال ۲۰۱۷ متن استاندارد ISO45001:2017 راکه ویرایش شده متن استاندارد OHSAS18001:2007 میباشد رابطور آزمایشی منتشرخواهد نمود. استاندارد ISO45001:2017 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی جایگزین استاندارد OHSAS18001:2007 میشود.

استاندارد ISO ۴۵۰۰۱ را می‌تواند هر سازمانی استقرار دهد این استاندارد منجر به:

  • ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی بین المللی به منظور کاهش یا به حداقل رساندن خطرات کارکنان و سایر ذینفعان.
  • حفظ و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.
  • نگهداشتن تمام عملیات در مسیر سیاست‌های ایمنی و بهداشت شغلی.