استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستندکه مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می‏کنند وپایه ای برای رسیدن به مدیریت کیفیت جامع TQM در سازمان ها می باشند .به عبارت دیگر استاندارد هایISO 9001 استاندارد محصول نیست ولی راهکار های اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصولات ورضایت مصرف کننده ارائه می کند.استاندارد های سری  ISO9000کاملا عمومی بوده ودر تمام بخش های صنعت وخدمات قابل پیاده سازی است .از بین استاندارد های خانواده  ۹۰۰۰ تنها استانداردISO9001 دارای گواهی نامه می باشند وسایر استاندارد ها نقش راهنما رادارد.

مزایای پیاده سازی استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵iso

-کنترل ساده سازمان توسط مدیران در سریع ترین زمان ممکن

– کاهش هزینه ها از طریق کنترل فرایند ها وکاهش دوباره کاریها

– بهبود ارتباطات درون سازمانی

– بهبود کیفیت محصولات (ارائه خدمات)وتولید اقلام معیوب کمتر (ارائه خدمات کامل)

– بهبود عملکرد وافزایش بهره وری

– افزایش رضایت مشتری وتقویت وفاداری انها

– عملکرد سیستماتیک وقابل پیش بینی

– شناسایی نقات ضعف وبهبود مستمر ان

– تسهیل بازاریابی برای صادرات وتوان رقابت وفروش