۱-برنامه ریزی، مدیریت راهبردی و کنترل پروژه

۲-تدوین سند راهبردی و نقشه راه

۳-برنامه ریزی تولید

۴-عارضه یابی واحد های صنعتی و سازمان ها

۵-ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی ( طرح توجیهی)

۶-طراحی و تدوین ساختار سازمانی و تشکیلات

۷-پیاده سازی، استقرار و اخذ انواع استاندارد های بین المللی

۸-طراحی سیستم انبارداری

۹-طراحی سیستم سفارش دهی

 

عارضه یابی واحد های صنعتی و سازمان ها:

  • تعیین نقاط ضعف و قوت ، عارضه ها و فرصت های موجود سازمان توسط تیم مشاور
  • شناسایی بررسی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد سازمان توسط تیم مشاور
  • تعریف آموزش ها و پروژه های کاربردی مورد نیاز سازمان توسط مشاور
  • بررسی دقیق و مشخص نمودن علل تأخیرات پروژه های سازمان یا واحد صنعتی
  • محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری برای کارخانه یا سازمان
  • تحلیل دقیق ساختارها، فرآیندها اهداف و استراتژی های سازمان یا واحد صنعتی و بهبود آنها
  • تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی
  • میزان سهم از بازار و تحلیل رقبای داخلی و خارجی توسط مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی
  • عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار و همچنین استفاده از تکنیک های روانشناسی صنعتی

ارائه خدمات تخصصی مهندسی و مدیریتی:

یک پروژه دارای مراحل مختلفی است که هر مرحله دارای خصوصیت خاص خود و نیازمند تصمیم گیری‌های مناسب آن است. از متداول‌ترین تقسیم بندی‌های پروژه می‌توان به فازه های: درک، برنامه‌ریزی، اجرا و به پایان رساندن پروژه اشاره کرد. تقسیم بندی‌های دیگری نیز وجود دارد که به‌طور کلی همان مفهوم ذکر شده را بیان می‌کنند.

پروژه‌ها در برگیرنده فعالیت‌هایی هستند که باید در زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا بشوند.
پروژه‌ها اغلب یک بار انجام می‌شوند و به پایان می‌رسند. ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت‌هایی گفته می‌شود که بایستی

در فاصله‌های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی‌های بنیادی یک پالایشگاه هر دو سال یکبار.
در بسیاری موارد به نادرستی پروژه، مدیریت پروژه، سنجش پروژه و برنامه‌ریزی پروژه به یک مفهوم بکار می‌روند و شاید یکی از دلایل و شوندهای آن آموزش همهٔ موارد بالا در یک ترم و در یک درس سه واحدی باشد، که دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت، یکبار و در یک ترم بایستی با تمام این توانایی‌ها آشنا شوند.