۱-طراحی وب سایت ها شرکتی، فروشگاهی، وبلاگی، خبری، هنری و …

۲-محتوا نویسی

۳-مشاوره طراحی

۴-اموزش کاربری