مدیریت نام تجاری و برند سازی ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد

۰۳ بهمن

دوره آموزشی: مدیریت نام تجاری و برند سازی

استاد: بهزاد حسین عباسی

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

مکان: در برج تجاری اول:طبقه ۴

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

منتظر حضور گرمتان هستیم