دکتر حمید شجاعی عضو هیِئت مدیره شرکت ره پویان پیشرو کارمانیا

۰۳ بهمن

 دکتر حمید شجاعی 

سوابق آموزشی

 •          عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم یزد ۱۳۶۹-۱۳۶۳ .
 •         عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان ۱۳۶۹ ادامه دارد.
 •          مرتبه علمی: استادیار پایه ۲۹ .

سوابق  اجرائی

 •         معاون دانشگاه پیام نور کرمان خرداد ۷۳  لغایت اسفند ۷۳.
 •        سرپرست دانشگاه پیام نور کرمان از  اسفند۷۳ لغایت شهریور ۷۵.
 •       رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان از مرداد ماه ۸۴ لغایت اردیبهشت ۹۰.
 •        سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان از آبان ۸۴ لغایت دیماه ۸۶.
 •        عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور کرمان.
 •         مدیر گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور کرمان.
 •         مسئول امور پژوهشی دانشگاه پیام نور کرمان.
 •         عضو هسته تخصصی دانشگاه پیام نور.
 •        عضو کمیته راهبردی پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی.
 •         رئیس کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استن کرمان.
 •        رئیس کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استن هرمزگان .
 •        رئیس کمیته منتخب نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان.
 •         رئیس کمیته هیئت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان.
 •        رئیس شورای آموزشی وموارد خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان.
 •        عضو هیئت امنا مرکز کارآفرینی انجمن مدیریت راهبردی ایران-مرکز استان کرمان.
 •        عضو هیئت امنا داخلی انجمن مدیریت راهبردی ایران-مرکز استان کرمان.
 •        عضو هیئت امنا داخلی انجمن مدیریت راهبردی ایران-مرکز شهرستان بردسیر.
 •         عضو کارگروه تخصصی ریاضی و نرم افزار بسیج.
 •         عضو بسیج اساتید.
 •        عضو شورای آموزش سازمان بازرگانی استان کرمان.

سوابق پژوهشی

الف- مقالات چاپ شده

 • 0Filters in residuated algebra.
 • Some concequnces in residuted logic.
 • Comprossing of fingerprint images by means of fractals feature.
 • FIXED POINT THEOREMS FOR WEAKLY COMPATIBLE MAPS UNDER E.A. PROPERTY IN FUZZY 2-METRIC SPACES.
 • COMMON FIXED POINT FOR AFFINE SELF-MAPS INVARIANT APPROXIMATION IN -NORMED SPACE.
 • COMMON FIXED POINT THEOREM FORUNIFORMLY R_SUBWEAKLY COMMUTING MAPPINGSIN HAUSDORFF LOCALLY CONVEX SPACE.

 

 

ب- مقالات ارائه شده در کنفرانسها :

 •  یکی سازی مفاهیم اساسی فازی (۱ جبر)
 • Applications of the Houdorff fuzzy metrics on compacts sets.

ج- پایان نامه دانشجوئی:

 • استاد راهنمائی ۳۵ پایان نامه کارشناسی ارشد مورد.
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۸ مورد .

د-  سایر

 • کتاب A course in Functional analysis   در دست ترجمه دارم.
 • کتاب معادلات دیفرانسیل در حال آماده سازی جهت چاپ است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *